Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett framgångsrikt arbete

Sammanfattning: De som har varit framgångsrika i sitt avfallsplanearbete har ofta lagt stor vikt vid målarbete, kommunikation och politisk förankring. De samlade erfarenheterna från olika kommuner, utgör tillsammans med intentionerna i lagstiftningen grunden för denna handbok i avfallsplanering.

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Den första versionen av denna handbok togs fram år 2006 i samband med att Naturvårdsverket gav ut nya föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Det visade sig att det fanns ett behov av vägledning som underlättar kommunal avfallsplanering och bidrar till att arbetet blir framgångsrikt. Genom ändringar i Miljöbalken och en ny avfallsförordning som gäller från år 2011 har EUs senaste avfallsdirektiv implementerats i svensk lagstiftning. Det fanns därför behov av att revidera handboken, främst med anledning av ny lagstiftning som kommunerna har att förhålla sig till. Innehållet som helhet har uppdaterats med anledning av andra förändringar som har skett. Delvis nya exempel och erfarenheter har lagts till.

Naturvårdsverkets föreskrifter innehåller enbart krav på sådana uppgifter som ska ingå i en avfallsplan och i länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna. Arbetssättet lämnas öppet i föreskrifterna. Den enda vägledning som ges om arbetssättet finns i de tillhörande allmänna råden. I dessa, under rubriken ”Allmänt om avfallsplaner”, sägs att kommunen bör beakta möjligheten att utarbeta avfallsplanen gemensamt med andra kommuner. Det anges också att arbetet med avfallsplanen bör organiseras på ett sätt som underlättar integration med övrig verksamhet i kommunen och att planen bör vara utformad så att dess innehåll kontinuerligt kan uppdateras, följas upp och kommuniceras.

Handboken ska ge vägledning till kommunerna i det lokala planeringsarbetet. Den ska inspirera och förmedla erfarenheter från kommuner som på olika sätt har varit framgångsrika i sitt arbete. Handboken kan förhoppningsvis underlätta arbetet och lyfta fram viktiga frågeställningar och kritiska moment i avfallsplaneringsprocessen.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se