Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall. Etapp III Verifiering av metodik

Sammanfattning: Betong har inte tillräcklig motståndskraft i den aggressiva miljön hos biologiska behandlingsanläggningar. Någon form av tätskiktsbeläggning behövs för att säkerställa betongkonstruktionernas funktion. Beläggningen måste tåla den aggressiva miljön och den trafik som förekommer på platsen.

Ett förslag till kravspecifikationer för tätskikt på betong i aggressiv matavfallsmiljö har tidigare tagits fram. I denna studie har föreslagen provningsmetodik på utvalda produkter och system utvärderats och verifierats.

Provningsresultat vad gäller resistens mot lakvatten och resistens mot avnötning, enligt föreslagen metodik, redovisas i rapporten för ett stort antal produkter och system. Resultaten varierar kraftigt för olika typer av system och anledningar till detta diskuteras relativt ingående.

Metoderna avser resistens mot lakvatten i kombination med hög temperatur respektive slitage. Provningen har genomförts i samarbete med tillverkare och entreprenörer, vilka också bekostat sin egen provning. Innan den egentliga provningen kunde genomföras, måste emellertid metodiken modifieras och anpassas till applikationen biologiska behandlingsanläggningar genom en förstudie.
Laboratoriestudien har levererat:

  • Metodbeskrivning för provning av tätskiktsbeläggningars resistens mot lakvatten i biologiska behandlingsanläggningar.
  • Metodbeskrivning för provning av tätskiktsbeläggningars slitstyrka i biologiska behandlingsanläggningar.
  • Specifikation som ska gälla specifikt för tätskikt på betong i biologiska behandlingsanläggningar.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se