Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Integration via miljöarbete

Sammanfattning: I Sverige lever många nyanlända personer med ett ursprung i andra länder eller kulturer. De har ofta svårt att ta till sig kunskap om hur olika delar i vårt samhälle fungerar och vad som förväntas av dem som innevånare. Det kan leda till missförstånd och felaktigt handlande och det kan även bidra till att nyanlända beskylls för andras felbeteende.

Miljöarbete är viktigt för de flesta människor i Sverige och många aktörer i samhället, till exempel inom vatten-, energi- och avfallshantering bidrar genom sitt arbete till en bättre miljö. De har många gånger svårt att nå ut med information till nyanlända om sin verksamhet eller vilka konsekvenser ett felaktigt handlande får för dem. Svårigheterna kan bero på okunskap om nyanländas bakgrund eller språkförbistring.

Det här projektet har undersökt förutsättningarna för att skapa ett kunskapsnätverk där nyanlända vuxna och olika aktörer möts och lär av varandra om miljö med bostaden och dess närmiljö som utgångspunkt. Många av de kunskaper vi i Sverige tar för självklara, som hur vi ska handskas med vatten och sopor, använder vi i och runt våra bostäder. Gör vi fel när vi använder vatten eller slänger vår soppåse får det oftast negativa miljökonsekvenser. Förhoppningsvis bidrar mötena mellan olika deltagare i nätverket även till integration.

Projektet visar att det finns ett stort intresse att samarbeta i ett nätverk. De som dagligen arbetar med nyanlända personer tycker att det är viktigt för dem att få ta del av nätverket samtidigt som deras kunskaper också bidrar till nätverkets kunskaper. Nyanlända kommer ofta från länder eller kulturer som skiljer sig mycket från Sverige och mycket ofta bidrar språksvårigheter till att det är besvärligt att förstå information på svenska. I nätverket skulle många nyanlända få kunskap om miljöarbete i Sverige på ett språk som de kan ta till sig. Deltagande i nätverket kan troligtvis ingå i många nyanländas ordinarie etablering i samhället.

För de olika samhällsaktörerna är det positivt att kunna bidra med sina kunskaper i ett samarbete samtidigt som de inte behöver ansvara för hela nätverket. Tillsammans kan man arbeta med fler infallsvinklar på miljöarbete i och kring hemmet, något som förhoppningsvis leder till djupare kunskaper. De ser det även som positivt om deras medverkan kan bidra till en förbättrad integration.
Under projektet har även en modell för kunskapsnätverket arbetats fram. Modellen, Hållbar Integration, ska kunna användas i andra kommuner eller med annat innehåll.

Projektet har också tittat på hur ett nytt projekt, utifrån den här rapporten, kan finansieras. Tanken var att man i det nya projektet skulle bygga upp nätverket och låta det vara verksamt under en begränsad tid.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se