Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sveriges Deponihandbok

Reviderad Handbok för deponering som en del av modern avfallshantering

Sammanfattning: Avfall Sveriges Deponihandbok är en vägledning för personal som arbetar med deponering. Handboken omfattar lagstiftning, tekniska förutsättningar och praktiskt förfarande vid deponering. Handboken är resultatet av en genomgripande uppdatering av tidigare utgåva.

Handboken riktar sig till dig som arbetar administrativt eller strategiskt med deponeringsfrågor, arbetar i den dagliga driften på en deponi eller med miljöfrågor som rör deponering, arbetar med utbildning inom deponering eller är intresserad av tekniska och administrativa frågeställningar som rör deponering.

Deponihandboken är en central del i Avfall Sveriges kunskapsbas. Handboken gör inte anspråk på att vara komplett och belysa allt som rör deponering i Sverige. Den ska utgöra en bra grund både för administrativa och tekniska frågor som rör en deponeringsverksamhet idag och under överskådlig tid.

Deponihandboken har funnits sedan 1996. Den har varit till mycket stor nytta för verksamhetsutövare, driftpersonal, konsulter och många andra med intresse för deponeringsfrågor. Denna utgåva är en reviderad upplaga och utgår i så stor utsträckning som möjligt från informationen i ursprungsversionen.

Jämfört med den förra deponihandboken har denna minskats i omfattning, aktualiserats, blivit mer lättillgänglig och anpassats för fler målgrupper.

Medlemmar kan ladda ner deponihandboken från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se