Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Primärenergi i avfall och restvärme

Sammanfattning: Primärenergi är energi som inte omvandlats till annan form av energi. Exempel på primärenergi är kol, råolja, solljus och uran. För att kunna göra mer rättvisande jämförelser mellan olika (konkurrerande) energislag, behöver slutanvänd energi översättas till primärenergi via så kallade primärenergifaktorer (PEF). Ett livscykelperspektiv på energiresurserna införs genom att all energi från uttag av energiråvara, transporter, förädling, distribution och förluster omfattas för samtliga energislag som ingår i en analys.

Projektet har syftat till att redogöra för olika allokeringsmetoder vid användning av avfall och industriell restvärme i fjärrvärmesektorn, att rekommendera allokeringsmetod samt att rekommendera primärenergifaktorer för avfallsbränslen och restvärme. 

För att lösa uppgiften har en bred metodansats tillämpats. Först inventerades befintliga allokeringsmetoder och primärenergifaktorer från officiella dokument. Därefter analyserades och utvärderades de identifierade allokeringsmetoderna utifrån ett antal uppsatta kriterier. Slutligen genomfördes en intressentanalys omfattande dels en intervjustudie och dels en deltagandeworkshop med Delphiprocess. Utifrån resultaten från samtliga nämnda moment beräknades primärenergifaktorer för restvärme och avfallsbränslen. För avfallsbränslen krävdes även viss metodutveckling.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se