Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Matarvattenkemi för avfallseldade kraft- och värme-verk. Vägledning till en säker övervakning och kontroll av vattenkemin i vatten-ångcykeln vid avfallseldade an-läggningar

Sammanfattning: En bra vattenkvalitet är en förutsättning för lång livslängd samt en säker och ekonomisk drift av avfallseldade anläggningar. Det är ett kortsiktigt tänkande att inte investera i genomtänkt utrustning för vattenbehandling såsom vattenreningsanläggning, doseringsutrustning och instrument för kvalitetsövervakning. Några ekonomiska fördelar med en bra vattenkvalitet är minskad risk för driftstörningar, bättre verkningsgrad på turbin och panna, lägre vattenförbrukning och lägre kemikalieförbrukning. 

Denna handbok ska vara ett verktyg för att få bästa möjliga kontroll på vattenkemin och vattenkvaliteten i vatten-ångcykeln vid avfallseldade anläggningar.

Handboken omfattar sex avsnitt och innehåller en tydlig strategi för hur vattenkemin ska utformas för att minimera risken för driftstörningar och haverier orsakade av en felaktig vattenkemi i systemet.

1. Övervakning av vattenkemin 

2. Rening av spädvatten

3. Dosering av kemikalier

4. Avställning och konservering

5. Invändig inspektion

6. Kemisk rengöring

Varje avsnitt i handboken avslutas med rekommendationer och förslag på åtgärder anpassande till den typ av anläggningar som gäller för Avfall Sveriges medlemmar.

Handboken riktar sig till:

Kraftverkskemister som utifrån beskrivningarna i handboken själva ska kunna utverka system som ger en trygg och säker kontroll av vattenkemin i vatten-ångcykeln.

Driftpersonal och underhållspersonal som utifrån handboken ska kunna förstå omfattningen av de olika områdena och med hjälp av hänvisningar till andra handböcker och dokument kunna skapa en hållbar matarvattenbehandling.

Driftledningen som ska få en förståelse för vikten av en bra vattenkemi och vad en felaktig vattenkvalitet kan innebära för anläggningen. En förutsättning för att få en fungerande kontroll på vattenkemin är förankring på ledningsnivå.

Ångpannor med ett tryck över 65 bar har inte tagits med i handboken. Hetvattenpannor tas heller inte med i projektet.

Många rekommendationer som ges i handboken kan givetvis även appliceras på såväl högtryckspannor som hetvattenpannor.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se