Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2013

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2013:01 Handbok i hantering av smittförande, stickande/skärande avfall samt läkemedelsavfall

U 2013:02 Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp 

U2013:02U 2013:03 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager – försök i pilotskala

U 2013:04 Verifiering av gällande BREF-dokument om avfallsbehandling – Rapport ”Referensdokument om BAT för avfallsbehandlingsindustrin”

U 2013:05 Metod för korrigering av VFA -förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa (Method for correction of VFA loss in determination of dry matter in biomass)

U 2013:06 Kommunalt huvudmannaskap för sopsug. Utredning av organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för kommunalt huvudmannaskap för sopsug

U 2013:07 Återvinning av metaller från avfallsaska

U 2013:08 Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen (In-situ methane enrichment of raw biogas in the anaerobic digestion process)

U 2013:09 Manual för utformning av återvinningscentraler

U 2013:10 Avfall i fysisk planering med fokus på översiktsplanering

U 2013:11 Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

U 2013:12 Biogasuppgradering – granskning av kommersiella tekniker

U 2013:13 Integrering av vätgas och syntesgas med befintliga biogasanläggningar – möjligheter till ökad biogasproduktion och minskade uppgraderingskostnader

U 2013:14 Minireningsverk i enskilda avlopp

U 2013:15 Textilt avfall en framtida resurs – pilotprojekt i Stockholm

U 2013:16 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2012

U 2013:17 Gula tunnan – utvärdering av en fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i blandad fraktion

U 2013:18 Kvartersnära återvinningscentraler

U 2013:19 Volymvikter för avfall

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!