Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2013

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2013:01 Handbok i hantering av smittförande, stickande/skärande avfall samt läkemedelsavfall

U 2013:02 Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp 

U2013:02U 2013:03 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager – försök i pilotskala

U 2013:04 Verifiering av gällande BREF-dokument om avfallsbehandling – Rapport ”Referensdokument om BAT för avfallsbehandlingsindustrin”

U 2013:05 Metod för korrigering av VFA -förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa (Method for correction of VFA loss in determination of dry matter in biomass)

U 2013:06 Kommunalt huvudmannaskap för sopsug. Utredning av organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för kommunalt huvudmannaskap för sopsug

U 2013:07 Återvinning av metaller från avfallsaska

U 2013:08 Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen (In-situ methane enrichment of raw biogas in the anaerobic digestion process)

U 2013:09 Manual för utformning av återvinningscentraler

U 2013:10 Avfall i fysisk planering med fokus på översiktsplanering

U 2013:11 Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

U 2013:12 Biogasuppgradering – granskning av kommersiella tekniker

U 2013:13 Integrering av vätgas och syntesgas med befintliga biogasanläggningar – möjligheter till ökad biogasproduktion och minskade uppgraderingskostnader

U 2013:14 Minireningsverk i enskilda avlopp

U 2013:15 Textilt avfall en framtida resurs – pilotprojekt i Stockholm

U 2013:16 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2012

U 2013:17 Gula tunnan – utvärdering av en fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i blandad fraktion

U 2013:18 Kvartersnära återvinningscentraler

U 2013:19 Volymvikter för avfall

Lediga platser

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker chef produktion insamling.

Läs mer

Renova söker chef till biologiska behandlingsanläggningen i Göteborg.

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker avfallschef.

Läs mer

Sweco söker chef till gruppen Stadsplanering och Avfall i Stockholm.

Läs mer på Swecos hemsida

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!