Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2013

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2013:01 Handbok i hantering av smittförande, stickande/skärande avfall samt läkemedelsavfall

U 2013:02 Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp 

U2013:02U 2013:03 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager – försök i pilotskala

U 2013:04 Verifiering av gällande BREF-dokument om avfallsbehandling – Rapport ”Referensdokument om BAT för avfallsbehandlingsindustrin”

U 2013:05 Metod för korrigering av VFA -förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa (Method for correction of VFA loss in determination of dry matter in biomass)

U 2013:06 Kommunalt huvudmannaskap för sopsug. Utredning av organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för kommunalt huvudmannaskap för sopsug

U 2013:07 Återvinning av metaller från avfallsaska

U 2013:08 Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen (In-situ methane enrichment of raw biogas in the anaerobic digestion process)

U 2013:09 Manual för utformning av återvinningscentraler

U 2013:10 Avfall i fysisk planering med fokus på översiktsplanering

U 2013:11 Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

U 2013:12 Biogasuppgradering – granskning av kommersiella tekniker

U 2013:13 Integrering av vätgas och syntesgas med befintliga biogasanläggningar – möjligheter till ökad biogasproduktion och minskade uppgraderingskostnader

U 2013:14 Minireningsverk i enskilda avlopp

U 2013:15 Textilt avfall en framtida resurs – pilotprojekt i Stockholm

U 2013:16 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2012

U 2013:17 Gula tunnan – utvärdering av en fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i blandad fraktion

U 2013:18 Kvartersnära återvinningscentraler

U 2013:19 Volymvikter för avfall

Lediga platser

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Uppsala Vatten och Avfall söker strategisk utredningsingenjör till avfallsavdelningen.

Läs mer

Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) i Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö och Värnamo söker förbundsdirektör.

Läs mer

Sweco söker erfaren miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Sweco söker ytterligare en miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Tekniska Verken i Kiruna söker miljöingenjör.

Läs mer

Trollhättan Energi söker chef för affärsområde renhållning.

Läs mer

Roslagsvatten söker avfallsingenjör med miljö och logistikansvar.

Ladda ner annonsen

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till semestervikariat.

Läs mer

Telge Återvinning söker 
renhållningsarbetare för avfallsinsamling i Södertälje och Nykvarns kommuner. 

Läs mer

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!