Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap och erfarenheter kring deponigas till en lättbegriplig, överskådlig och användbar handbok som kan användas av olika avnämare. Handboken för deponigas riktar sig till verksamhetsutövare  ägare till och driftspersonal för avfallsanläggningar), myndigheter, leverantörer/entreprenörer (av deponigasuttagssystem), konsulter och andra som har ett intresse av deponigas.

Handboken avser utgöra en värdefull kunskapskälla för nyanställda i branschen, intresserade, proffs, etc. som jobbar med frågor kring deponigas. Handboken ersätter inte lagar, förordningar och föreskrifter utan ska ses som vägledning och rådgivning för avnämare. Den kan även utgöra underlag och undervisningsmaterial för kurser, seminarier, temadagar, etc. tillsammans med enkla övningar och fältbesök. Handboken bör betraktas som ett levande dokument och därmed vara föremål för regelbunden inventering och uppdatering.

Handboken är baserad på en kombination av olika informationskällor så som

  • litteraturstudier,
  • referensgruppsmöten,
  • intervjuer med verksamhetsutövare inom deponigas, och
  • fältbesök på anläggningar.

För att handboken ska vara högaktuell och förankrad i den dagliga verksamheten har också ett antal avfallsanläggningar med deponigasuttagssystem besökts. Fältbesöken kombinerades med intervjuer med verksamhetsutövare (driftspersonal, gasföreståndare, etc.). Intervjuerna tog bland annat upp frågeställningar kring skötsel och drift av anläggningar samt försökt fånga in erfarenheter och utmaningar, och hur dessa har lösts, på anläggningarna.

Handboken om deponigas är uppbyggd i olika detaljnivåer för att göra materialet överskådligt och för att läsaren snabbt ska hitta till de stycken som denne är intresserad av. Varje kapitel inleds med en punktlista över vilka huvudämnen som tas upp i kapitlet. Därefter följer en inledande beskrivning av ämnet. Fördelat på olika rubriker beskrivs sedan ämnet mer ingående. Tips och råd tydliggörs i separata rutor. Sist i varje kapitel sammanfattas kapitlet i punktform.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se