Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp

Sammanfattning: Det framtagna certifieringssystemet ger förutsättningar för att kunna återföra fraktioner från små avloppsystem och större sorterande avloppssystem till jordbruksmark på ett kvalitetssäkrat och därmed förtroendefullt sätt. Det är viktigt att flera kommuner nu kommer igång med etablering av anläggningar för återföring av dessa fraktioner.

Projektet ”Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp” startades då det fanns tydliga signaler, både från Lantbrukarnas riksförbund LRF, Avfall Sverige och enskilda kommuner, om behovet av kvalitetssäkring av fraktioner från små avloppsystem och större sorterande avloppssystem för återföring till åkermark. Det efterfrågade kvalitetssäkringssystemet för dessa fraktioner skulle vara motsvarigheten till Avfall Sveriges system, Certifierad återvinning, för biogödsel respektive kompost och Svenskt Vattens certifieringssystem för kommunala avloppsreningsverk REVAQ.

I och med projektet ”Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp” finns nu ett kvalitetssäkringssystem för fraktioner från små avlopp – ”System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp” SPCR 178.

Certifieringssystemet kommer att innehas av SP. Anläggningar för behandling av fraktioner från små avloppsystem och större sorterande avloppssystem kommer att kunna certifieras enligt systemet från 1 januari 2013.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!