Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

Sammanfattning: Manualen är en reviderad version av den manual som Avfall Sverige tog fram 2005 och som föreslår en metod som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Revideringen av manualen baseras till stor del på erfarenheter och synpunkter som framkommit vid Avfall Sveriges nationella kartläggning av plockanalyser enligt rapport 2011:04.

Den metod som beskrivs i den reviderade manualen är i grunden samma som tidigare. Vissa moment har förtydligats och strukturen har setts över i syfte att manualen lättare ska kunna följas steg för steg vid praktisk tillämpning. Illustrationer och rutor med nyckelrekommendationer understryker de särskilt viktiga momenten. Särskilt viktiga moment har lyfts fram och motiverats på ett tydligare sätt, baserat på erfarenheter från många plockanalyser som genomförts på senare tid. Manualen ger instruktioner för genomförandet av en plockanalys samt ger rekommendationer beträffande arbetsmiljö och skyddsutrustning. Till rapporten bifogas detaljerade sorteringsanvisningar, exempel och mallar för bland annat sorteringsprotokoll samt förslag till krav och mervärden vid upphandling av utförare.

Metoden innehåller sex steg:

  1. Planering
  2. Förstudie
  3. Provinsamling
  4. Provneddelning
  5. Sortering
  6. Utvärdering

Bakgrunden till metoden och varje steg i en plockanalys diskuteras, med referenser till några tidigare genomförda analyser i Sverige och utomlands, i RVF rapport 2005:19.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!