Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2012

Sammanfattning: Falun är bäst i Sverige på avfall, visar det sammanvägda indexet bästa avfallsverksamhet 2012. Det är en sammanvägning av nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett bra och övergripande sätt: kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i soppåsen. Falun vann med 88,3 poäng av maximala 100, följt av Trollhättan med 87,5 poäng och Ludvika med 84,1 poäng. Falun har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning och relativt små avfallsmängder.

Statistik är en viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av avfallsbranschen. Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web gör det möjligt att samla statistik om hushållsavfall på ett ställe. Det ger ett bra underlag i kontakter med media, politiker, myndigheter, kunder och andra intressenter.

Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen i kommunen. Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på återvinningscentraler och vad kunderna tycker om tillgängligheten. Förtroende för och information om kommunens återvinning ingår också i undersökningarna. Sollefteå har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Sollefteå fick 87,5 poäng före Borlänge med 87,1 och Karlstad med 84,7 poäng. I fjol vann Borlänge före Sollefteå.

Hässleholm hamnar högst på 10 i topp-listan när det gäller miljö inom avfallshanteringen, som till exempel miljövänliga drivmedel, materialåtervinning samt matavfall till biologisk behandling och återföring av matavfall till jordbruksmark. Bästa resultat för återvinningscentraler hittar vi i Västra Mälardalens kommunalförbund som består av Arboga, Köping och Kungsör.

De flesta uppgifterna i rapporten har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web. Sammanställningen är inte komplett eftersom alla kommuner inte matar in i Avfall Web, men förhoppningen är att denna rapport stimulerar till att öka inmatningen. Öppenhet och viljan att dela med sig av erfarenheter utgör grunden för Avfall Web. Vi vill med denna rapport sprida avfallsstatistiken till fler användare än de som har tillgång till Avfall Web.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!