Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Gula tunnan – utvärdering av en fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i blandad fraktion

Sammanfattning: Den stora vinsten med Gula tunnan är att hushållen kan kasta sina tidningar och förpackningar i nära anslutning till sin fastighet. Denna övergripande slutsats baseras på att de insamlade mängderna av tidningar och förpackningar är större samt att mängderna tidningar och förpackningar minskar i restavfallet när Gula tunnan jämförs med bringsystemet. Någon motsvarande förbättring för Gula tunnan i jämförelse med andra fastighetsnära insamlingssystem kunde inte mätas. Hushållen ser en stor fördel med Gula tunnan genom att slippa sortera sina tidningar och förpackningar i olika fraktioner. Andra fördelar sägs vara att slippa fundera över vilket material förpackningen består av och att insamlingssystemet sparar utrymme i hemmet.

Det övergripande syftet med projektet har varit att öka kunskapen om fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i en blandad fraktion under svenska förhållanden, i denna rapport kallat Gula tunnan. Genom praktiska försök undersöktes vilken påverkan ett sådant insamlingssystem har på:

  • insamlingsnivåerna

  • renhetsgraden för det insamlade materialet
  • hushållens upplevelse och erfarenheter

Sammanfattningsvis kan sägas:

  • För villahushåll var de insamlade mängderna större i jämförelse med bringsystemet. Dessutom minskade mängderna i restavfallet jämfört med bringsystemet.
  • För villahushåll låg insamlade mängder i samma storleksordning jämfört med fastighetsnära insamling av flerfackskärl. Men mängden som inte sorterades ut och som hamnade i restavfallet var större för Gula tunnan.
  • För flerbostadshushåll var de insamlade mängderna mindre i jämförelse med fastighetsnära insamling av sorterade fraktioner. Dessutom ökade mängderna i restavfallet för Gula tunnan.
  • Andelen tidningar och förpackningar insamlade från både villahushåll och från flerbostadshushåll var hög och uppgick till drygt 96 procent av det insamlade materialet.

En frågeställning som har legat utanför detta projekts ramar är vilken kvalitet som fås för respektive utgående materialfraktion efter att insamlade tidningar och förpackningar har sorterats i en industriell sorteringsanläggning.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se