Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Volymvikter för avfall

Sammanfattning: I rapporten presenteras volymvikter för avfallsfraktioner i kärl från hushåll, från återvinningscentraler, för producentansvarsavfall, visst industriavfall, visst bygg- och rivningsavfall samt för behandlat avfall. Dessutom presenteras två mätmetoder för bestämning av volymvikter. Kärlmetoden främst för brännbart avfall och matavfall i kärl från hushåll samt hjullastarmetoden för övriga fraktioner och som enklare alternativ till kärlmetoden.

Källsortering av olika avfallsslag har utvecklats och utökats kontinuerligt under årens lopp. Detta leder till att förhållandet mellan volym och vikt för avfallsfraktionerna har förändras. Att ha tillgång till uppgifter på volymvikt för olika avfallsslag är relevant i flera sammanhang, till exempel vid dimensionering av avfallssystemen (såväl gällande kärl och fordon som för utrymmen) och vid tillämpning av icke-viktbaserad avfallstaxa. Användning av volymvikter bidrar till en korrekt yrkesmässig hantering av avfall.

År 2000 publicerade Avfall Sverige rapporten ”Volymvikter för Avfall” (RVF Utveckling Rapport 2000:12) innehållande volymvikter för olika avfallsfraktioner. På grund av nya material, förändringar i sättet att källsortera och samla in avfallet (inte minst genom separat insamling av matavfall) har rapporten blivit inaktuell och en uppdatering var nödvändig.

Kärlmetoden har främst tagits fram för att mäta och beräkna volymvikt för avfallsfraktionerna brännbart avfall och matavfall i kärl från hushåll. Metoden innebär en del osäkerheter och begränsningar. Samtidigt speglar metoden den faktiska verkligheten.

Hjullastarmetoden utgör ett komplement för övriga fraktioner och ett enklare alternativ till kärlmetoden. Avfallsfraktionerna som mäts med denna metod är ofta betydligt mer komprimerat. Volymvikterna med denna metod blir därför högre än med kärlmetoden. Dessutom är vågen mindre noggrann (50 kg-intervaller).
För några fraktioner har ungefärliga volymvikter resonerats fram med hjälp av kompetenta aktörer inom avfallsbranschen.

Volymvikterna ska inte ses som exakta värden. Det är viktigt att vara medveten om begränsningarna och att variationer kan förekomma.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se