Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2014

Ladda ner samtliga sammanfattningar av 2014 års rapporter

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2014:01 Avfallsindikatorer – vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

U 2014:02 Styrmedel för biogasproduktion

U 2014:03 Mikroplaster i biogasprocessen - Förstudie

U 2014:04 Korrektionsfaktorer vid plockanalyser för utsorterat brännbart avfall

U 2014:05 Miljöstyrande taxa? En vägledning till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift

U 2014:06 Kunskapssammanställning – beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

U 2014:07 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

U 2014:08 Metodik för provtagning och analys av förorenad betong

U 2014:09 Vägledning till konstruktion av avfallstaxa

U 2014:10 Påverka beteende genom systematisk återkoppling

U 2014:11 Avfallsplanering i andra länder. Vägledning vid svensk medverkan

U 2014:12 Mätmetod för att bestämma metanutsläpp från täckta biogödsellager

U 2014:13 Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall

U 2014:14 Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas

U 2014:15 Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – nulägessammanställning och framtidsplan

U 2014:16 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2013

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!