Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2014

Ladda ner samtliga sammanfattningar av 2014 års rapporter

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2014:01 Avfallsindikatorer – vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

U 2014:02 Styrmedel för biogasproduktion

U 2014:03 Mikroplaster i biogasprocessen - Förstudie

U 2014:04 Korrektionsfaktorer vid plockanalyser för utsorterat brännbart avfall

U 2014:05 Miljöstyrande taxa? En vägledning till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift

U 2014:06 Kunskapssammanställning – beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

U 2014:07 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

U 2014:08 Metodik för provtagning och analys av förorenad betong

U 2014:09 Vägledning till konstruktion av avfallstaxa

U 2014:10 Påverka beteende genom systematisk återkoppling

U 2014:11 Avfallsplanering i andra länder. Vägledning vid svensk medverkan

U 2014:12 Mätmetod för att bestämma metanutsläpp från täckta biogödsellager

U 2014:13 Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall

U 2014:14 Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas

U 2014:15 Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – nulägessammanställning och framtidsplan

U 2014:16 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2013

Lediga platser

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Uppsala Vatten och Avfall söker strategisk utredningsingenjör till avfallsavdelningen.

Läs mer

Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) i Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö och Värnamo söker förbundsdirektör.

Läs mer

Sweco söker erfaren miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Sweco söker ytterligare en miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Tekniska Verken i Kiruna söker miljöingenjör.

Läs mer

Trollhättan Energi söker chef för affärsområde renhållning.

Läs mer

Roslagsvatten söker avfallsingenjör med miljö och logistikansvar.

Ladda ner annonsen

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till semestervikariat.

Läs mer

Telge Återvinning söker 
renhållningsarbetare för avfallsinsamling i Södertälje och Nykvarns kommuner. 

Läs mer

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!