Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2014

Ladda ner samtliga sammanfattningar av 2014 års rapporter

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2014:01 Avfallsindikatorer – vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

U 2014:02 Styrmedel för biogasproduktion

U 2014:03 Mikroplaster i biogasprocessen - Förstudie

U 2014:04 Korrektionsfaktorer vid plockanalyser för utsorterat brännbart avfall

U 2014:05 Miljöstyrande taxa? En vägledning till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift

U 2014:06 Kunskapssammanställning – beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

U 2014:07 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

U 2014:08 Metodik för provtagning och analys av förorenad betong

U 2014:09 Vägledning till konstruktion av avfallstaxa

U 2014:10 Påverka beteende genom systematisk återkoppling

U 2014:11 Avfallsplanering i andra länder. Vägledning vid svensk medverkan

U 2014:12 Mätmetod för att bestämma metanutsläpp från täckta biogödsellager

U 2014:13 Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall

U 2014:14 Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas

U 2014:15 Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – nulägessammanställning och framtidsplan

U 2014:16 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2013

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se