Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Strategi för marknadsföring av biogödsel 2014-2016

Sammanfattning: Många lantbrukare använder biogödsel från landets biogasanläggningar med gott resultat och värderar biogödseln som ett utmärkt gödselmedel. Genom den utbyggnad av biogasproduktionen som pågår runt om i landet behövs fler kunder som köper biogödsel som komplement och ersättning för mineralgödsel. Strategin för marknadsföring av biogödseln ska vara ett hjälpmedel i denna marknadsföring och har delats in i tre avgränsade områden. För vart och ett av områdena anges mål med den verksamhet och aktiviteter som initieras genom strategin.

Område 1 ”Användare ska ha högt förtroende för biogödsel”. Med detta menas att livsmedelsindustrin fortsättningsvis ska värdera biogödsel som ett gödselmedel som är likvärdigt med eller bättre än mineralgödsel i konventionell odling samt, där använda substrat i produktionen medger det, som ett gödselmedel i ekologisk odling.

Område 2 ”Lantbrukare och rådgivare ska ha god kunskap om biogödsel”. Målet är att inom ett år ska en webbplats med information om biogödsel finnas på plats. Därutöver ska inom tre år samtliga hus- hållningssällskapens växtodlingsrådgivare verksamma i områden/regioner där produktion av biogödsel sker ha deltagit i informationsträffar om biogödsel.

Område 3 ”Öka biogödselns värde som gödselmedel”. Målet är att aktiviteterna inom tre år ska gene- rera minst fem exempel som kan leda till högre kostnadseffektivitet vid produktion, distribution eller användning av biogödsel.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!