Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Sammanställning av villkor tillhörande deponier

Sammanfattning: I en tillståndsprocess med tillhörande redovisning av prövotidsvillkor eller överklagan av villkor är det viktigt att ha kunskap om hur villkor vanligtvis utformas. Detta gäller även vilka utsläppsvärden som vanligtvis föreskrivs. Givetvis ska villkoren utformas så att hänsyn tas till den enskilda deponins förhållanden. Det är dock viktigt att ha en branschövergripande syn vid en diskussion mellan myndighet och verksamhetsutövare, så att bedömning kan göras om vad som är rimligt och hur tillståndsbesluten med tillhörande villkor bör utformas.

Hittills har en branschöverskridande sammanställning saknats vilket inneburit att man i varje enskilt fall varit tvungen att göra en egen sammanställning. Detta är mycket tidskrävande och kan leda till att jämförelser blir bristfälliga på grund av att ett brett underlag saknas.

I detta projekt har tillståndsvillkor från 38 olika anläggningar sammanställts i syfte att verksamhetsutövaren enkelt ska kunna inhämta information om andra anläggningars villkor. Informationen kan givetvis även vara av intresse för tillståndsmyndigheter. Ju mer kunskap verksamhetsutövaren och myndigheten har desto mer troligt är det att rättvisa och rimliga villkor föreskrivs.

Projektet redovisas i form av en Excel-fil, som medlemmar kan ladda ner efter att ha loggat in på http://www.avfallsverige.se/medlemmar/rapporter. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!