Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsindikatorer – vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Sammanfattning: Till Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall” hör två konkreta mål fram till år 2020

  • Sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits
  • Det sker en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Dessutom finns två målbilder:Kommunerna är motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering. För att åskådliggöra de två konkreta målen, har Avfall Sverige deltagit i ett omfattande projekt där en hel rad indikatorer av olika karaktär har utvecklats. I detta sammanhang är det i första hand de så kallade förflyttningsindikatorerna och indikatorerna för trappsteget förebyggande av avfall, som motsvarar Avfall Sveriges behov i förhållande till visionen. Detta ingår i rapporten som utgör en vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering.

Till projektet hör också en utförligare genomgång av indikatorerna genom rapporten ”Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering” samt en litteraturstudie över indikatorer i Europa ”Litteraturstudie över indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering”. Båda rapporterna finns för nerladdning från Waste Refinerys hemsida.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!