Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall

Sammanfattning: Den beskrivna metoden är avsedd att användas för bestämning av mängden synliga föroreningar i flytande och fast rötrest från biogasanläggningar, så kallad biogödsel samt i flytande substrat från förbehandling av matavfall, förpackat livsmedel samt andra substrat avsedda för rötning, så kallad slurry.

Den metod som beskrivs i detta dokument bygger på en metod beskriven i ”Methodenbuch zur Analyse organischer Düngemittel, Bodenverbesserungsmittel und Substrate” från 2006 och som anpassats för analys av flytande biogödsel. Underlag och anpassningar av metoden har tagits fram inom ett Avfall Sverige - projekt om synliga föroreningar som genomfördes 2013 och 2014.

Bestämningen av synliga föroreningar delas upp i två moment. I det första extraheras det som definierats som synliga föroreningar ut ur provet och i det andra kvantifieras föroreningarna.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!