Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall

Sammanfattning: Den beskrivna metoden är avsedd att användas för bestämning av mängden synliga föroreningar i flytande och fast rötrest från biogasanläggningar, så kallad biogödsel samt i flytande substrat från förbehandling av matavfall, förpackat livsmedel samt andra substrat avsedda för rötning, så kallad slurry.

Den metod som beskrivs i detta dokument bygger på en metod beskriven i ”Methodenbuch zur Analyse organischer Düngemittel, Bodenverbesserungsmittel und Substrate” från 2006 och som anpassats för analys av flytande biogödsel. Underlag och anpassningar av metoden har tagits fram inom ett Avfall Sverige - projekt om synliga föroreningar som genomfördes 2013 och 2014.

Bestämningen av synliga föroreningar delas upp i två moment. I det första extraheras det som definierats som synliga föroreningar ut ur provet och i det andra kvantifieras föroreningarna.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se