Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2015

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Från och med 2015 presenterar vi alla rapporter i en och samma rapportserie. Information om vilken utvecklingssatsning som finansierat rapporten finns på första sidan.

Länkar till rapporter från tidigare år finns till höger på sidan.

Hittar du inte den rapporten du vill ha, sök i de olika satsningarna till höger eller använd sökverktyget som finns uppe till höger på sidan.

2015:01 Sammanställning av svenska lakvattenanläggningar samt kunskapsläget inom lakvattenhantering i Sverige 2011

2015:02 Utvärdering av miljöpåverkan vid användning av slaggrus baserat på utförda projekt

2015:03 Goda exempel på avfallsförebyggande

2015:04 Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige

2015:05 Metanutsläpp från restgas vid uppgradering

2015:06 Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet

2015:07 Källsortering och behandling av matolja – goda exempel från kommuner och bostadsbolag

2015:08 Volym- och sättningsberäkningar av deponier och avfallsupplag med en multirotorhelikopter (klass 1B UAS)

2015:09 Deponirest. Kartläggning och möjlig avsättning

2015:10 Möjligheter att utvinna kritiska grundämnen från askor med lakning

2015:11 Increased material recovery – What role will energy recovery play?

2015:12 Drönare på tippen – effektivare styrning av verksamhet på avfallsanläggningar

2015:13 Beslutsstöd för hantering av deponeringsemissioner vid sluttäckning

2015:14 Kapacitetsutredning 2015 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020

2015:15 - Matavfallets väg från bord till jord – en översiktlig kartläggning av olika insamlingssystem för källsorterat matavfall från hushåll

2015:16 Avfallssystem Källsortering vs Mekanisk sortering. Litteraturstudie

2015:17 Att kvalitetssäkra källsorterat matavfall

2015:18 Kommunikationsstrategi – för ökad acceptans för biogödsel

2015:19 Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration

2015:20 Årsrapport 2014 – certifierad återvinning, SPCR 120

2015:21 Kommunernas roller i den cirkulära ekonomin

2015:22 Produkters totala avfall

2015:23 Fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall från hushållen

2015:24 Kvalitetssäkring vid import av avfallsbränsle

2015:25 Hushållsavfall i siffror

2015:26 Effekter av injicering av vatten i en förbränningsugn 

2015:27 Hantering av flygaska från avfallsförbränning. Dagens hantering och framtida vägval

2015:28 Metoder för att åtgärda/stabilisera gamla deponier 

2015:29 Sammanställning av resultat från försök med biogödsel i norra Europa

2015:30 Samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se