Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Goda exempel på avfallsförebyggande

Sammanfattning: Rapporten Goda exempel på avfallsförebyggande är en inspirationskälla till alla som vill arbeta med att förebygga avfall. Att förhindra uppkomsten av avfall är en viktig hållbarhetsfråga för samhället, en fråga som blir mer och mer uppmärksammad. Mycket kan göras – och görs. Detta lyfts fram i rapporten.

Exemplen i rapporten har valts utifrån de fyra områdena mat, elektronik, textil samt bygg- och rivningsavfall, vilket sammanfaller med fokus i det nationella avfallsförebyggande programmet. Exemplen visar på hur man kan arbeta med förebyggande i den kommunala verksamheten. Dels genom konkreta exempel såsom återanvändning och minskat matsvinn, men också genom upphandling och tillsyn. Andra exempel handlar om att förmedla budskapet om avfallsförebyggande till medborgarna; att främja återanvändning, att tänka smart kring våra resurser samt att dela. Rapporten visar exempel på hur restauranger, sjukvården och kommuner sparat både pengar och miljön – och på köpet fått andra vinster – genom att minska mängderna avfall som uppstår. 

Arbetet med att förebygga avfall ska beaktas i hela samhället, även om Avfall Sveriges fokus ligger på alla aspekter av avfallshantering med det långsiktiga målet att avfall inte ska uppstå. Rapporten presenterar några framgångsrika praktiska exempel som visar att förebyggande av avfall både är smart och genomförbart.

Rapporten är en del av Avfall Sveriges kampanj med temat förebyggande av avfall och återanvändning. Kampanjens fokus är att gynna en hållbar konsumtion genom att människor lagar, lånar och återanvänder mer. I kampanjen introduceras en ny märkning – Miljönär-vänlig. Det är en märkning som genomförs av kommunerna. Många av de exempel som presenteras i rapporten skulle kunna märkas som Miljönär-vänliga.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!