Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet

Sammanfattning: Rapporten har tagits fram av Avfall Sverige som ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund i arbetet med indexreglering av priser i avfallsentreprenader. Rapporten ska även kunna användas som kursmaterial i Avfall Sveriges kurs i indexhantering. Vägledningen är skriven för personer som jobbar med upphandling av entreprenader inom avfallssektorn och entreprenörer som utför jobb på entreprenad.

Syftet med vägledningen är att öka kunskapen om hur man kan välja, använda och räkna med index. Vägledningen ger förslag på reglering och skrivning i avtal, går igenom viktiga definitioner och begrepp samt hur man kan undvika vanligt förekommande fallgropar. Inledningsvis görs en genomgång över tillämpliga indexserier. Guiden ger exempel på hur olika indexserier kan användas och kombineras för att passa olika typer av verksamheter som förekommer inom kommunernas avfallshantering. Inom projektet tas inte nya indexserier fram.

Avfall Sverige har tagit fram avfallsindex, A12-serien, för insamling av traditionellt hushållsavfall, insamling med specialfordon och slamtömning. 2011 togs avfallsindex för förbränning fram. Index används framför allt för reglering av fleråriga avtal för att ersättningen som betalas i största möjliga mån ska motsvara kostnadsförändringen för att bedriva verksamheten. A12 ersätter renhållningsindex (R77), som har upphört. December 2013 var sista månad som R77 beräknades. På Avfall Sveriges hemsida finns rekommendationer hur man kan växla från R77 till A12.

Många kommuner efterfrågar index för andra avfallsverksamheter, till exempel drift av ÅVC, transport och behandling av farligt avfall samt biologisk återvinning av matavfall. Områden där det idag inte finns några specialanpassade index.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!