Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Källsortering och behandling av matolja – goda exempel från kommuner och bostadsbolag

Ladda ner en Powerpoint-presentation om rapporten

Sammanfattning: Det finns ett fåtal olika slag av insamlingsmetoder för matolja som tillämpas för hushåll i Sverige idag, mer eller mindre organiserade. Det vanligaste systemet är att hälla matoljan i en plastflaska eller annan behållare med tät förslutning för att lämnas till en återvinningscentral i kommunen. Ett annat system är att man att hälla över matoljan i någon slags behållare/flaska som sedan placeras i den brännbara fraktionen.

Det finns många fördelar med att källsortera matolja. Den främsta är att det minskar driftproblem och stopp i avloppssystemet. Men även att oljan går att återanvända/återvinna är en viktig fördel. 

Matolja är klassad som en animalisk biprodukt (ABP) och ska därför behandlas enligt EU-förordningarna och den svenska föreskriften som rör ABP-lagstiftningen. Matoljan är klassad som en animalisk biprodukt oavsett om den har animaliskt ursprung eller inte. Matolja är också klassat som ett hushållsavfall och ska därför samtidigt behandlas enligt lagstiftningen för detta. 

Kasserad matolja från verksamheter utgör med hushållsavfall jämförligt avfall. Om den kasserade matoljan uppstår ”som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en verksamhet” utgör den kasserade matoljan jämförligt hushållsavfall. Det kan till exempel gälla kasserad matolja från en restaurang eller en butik. Undantaget är om matoljan ingår i ett retur- och återtagningssystem. Då utgör den inte hushållsavfall och faller därmed utanför kommunens avfallsansvar.

För verksamheter där matoljeavfall uppstår förekommer det lite olika lösningar. En vanlig sådan är att verksamheterna anlitar valfri entreprenör för insamling av matolja och frityrfett. Andra verksamheter har nationellt upphandlat avtal för insamling av matolja via sin restaurangkedja. En annan vanlig lösning är att verksamheter får lämna in den på återvinningscentral mot en kostnad eller kostnadsfritt.

Det finns olika återvinnings- och behandlingsalternativ för den källsorterade och insamlade matoljan:

  • råvara för kemisk industri
  • rötning för biogasutvinning 
  • framställning av biobränsle
  • förbränning

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!