Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Volym- och sättningsberäkningar av deponier och avfallsupplag med en multirotorhelikopter (klass 1B UAS)

Sammanfattning: Enligt deponeringsförordningen ska det dokumenteras i vilken del av deponin avfall placeras. Dessutom ska sättningsberäkningar göras och dokumenteras. Fotogrammetri från en liten fjärrstyrd multirotorhelikopter har undersökts som mätmetod för volym- och sättningsberäkningar av avfallsupplag och deponi. Resultaten visar att metoden kan ge användbara resultat och att metoden är kostnadseffektiv.

Inmätningar av avfallsupplag/deponi är ett återkommande arbete som utförs på grund av såväl lagkrav som av ekonomiska skäl. Förarlösa luftfartyg (UAV) används i många samband och ger nya möjligheter att mäta in olika slags objekt. Möjligheten att använda UAV för inmätning av avfallsupplag/deponi har inte studerats tidigare. I samarbete mellan Avfall Sverige, Halmstads Energi och Miljö (HEM) och Intuitive Aerial testades möjligheten att använda den tekniken under verkliga förhållanden. En fjärrstyrd multirotorhelikopter har används för flygning över en deponi i Halmstad (Skedala) och tagit bilder i tät följd efter en förprogrammerad bana.

Den metod som utprovats möjliggör att beräkna högupplösta digitala terrängmodeller utifrån flygbilder som tas med en UAV och inmätta referenspunkter på marken (referenspunkterna syns på flygbilderna). Denna metod är ett kostnadseffektivt alternativ och leder till bättre och noggrannare mätdata.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!