Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Increased material recovery – What role will energy recovery play?

The overall goal of society is to reduce waste volumes and increase material recycling. The vision of Avfall Sverige, “There is no waste” and the goal of a continual movement up the waste hierarchy and a decoupling of waste volumes from economic growth, are clear expressions of this approach.

The question of what role energy recovery (incineration) plays in such a context is interesting. Quite often you hear that energy recovery counteracts increased recycling. In fact, the opposite is the truth.

Avfall Sverige produced this report ”Increased material recovery – What role will energy recovery play?” with the purpose to examine the relationship between energy recovery and recycling.

In summary, we conclude that

• Thanks to energy recovery, the combustible residue that occur in the recycling process is utilized and contribute to enhanced resource management through production of electricity and district heating and replacing other fuels.

• Recyclable waste that ends up in the residual fraction, either due to the design of the collection system or due to citizen’s various reasons for inadequate source separation, can be taken care of as combustible waste.

• Recycled products that no longer can be recovered as materials, since quality is deteriorated so that further recycling is no longer possible, can at least be energy recovered.

• Precious metals, which are not captured in the collection system, can be extracted for recycling from the ash and slag resulting from the combustion process.

• Waste still contains, and will continue to do so for a long time, substances and materials that need to be destroyed or detained in controlled flows and not brought into circulation through continued recycling. This is taken care of in a safe manner in via the combustion process.

• Finally, the energy recovery is necessary to maintain the landfill bans on organic and combustible waste , which has been in force for more than ten years in Sweden. 

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!