Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Beslutsstöd för hantering av deponeringsemissioner vid sluttäckning

Sammanfattning: Många verksamhetsutövare med deponier i Sverige står inför sluttäckning eller har nyligen sluttäckt sin deponi eller deponicell. I alla deponier som innehåller biologiskt nedbrytbart material bildas deponigas, men systematisk utsortering av organiskt avfall i Sverige sedan 1990-talet har lett till att det bildas mindre och mindre gas på svenska deponier. Frågan om hur den mindre och minskade mängden deponigas ska tas omhand vid sluttäckning kvarstår dock.

Denna rapport riktar sig främst till de som arbetar med sluttäckning av en deponi: Projektledare hos  deponiägare, miljöansvariga, handläggare på kommuner eller länsstyrelser samt konsulter.

Syftet med rapporten är att denna ska fungera som ett inledande underlag för de ovanstående intressenterna att:

  • Kunna fastställa om deponigas måste beaktas vid sluttäckningen 
  • när risker med deponigasen måste beaktas i sluttäckningsprojekt
  • kunna sätta in rätt undersökning och åtgärder för deponigasen i samband med planering, projektering och utförande av deponitäckning.

Avsaknaden av tydliga riktlinjer för gashantering vid och efter sluttäckning samt osäkerhet kring effektiviteten av lösningar ger upphov till en rad frågor som föreslås besvaras i framtida uppföljningsprojekt. Milstolpar för potentiella projekt sammanfattas i slutet av rapporten.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se