Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Beslutsstöd för hantering av deponeringsemissioner vid sluttäckning

Sammanfattning: Många verksamhetsutövare med deponier i Sverige står inför sluttäckning eller har nyligen sluttäckt sin deponi eller deponicell. I alla deponier som innehåller biologiskt nedbrytbart material bildas deponigas, men systematisk utsortering av organiskt avfall i Sverige sedan 1990-talet har lett till att det bildas mindre och mindre gas på svenska deponier. Frågan om hur den mindre och minskade mängden deponigas ska tas omhand vid sluttäckning kvarstår dock.

Denna rapport riktar sig främst till de som arbetar med sluttäckning av en deponi: Projektledare hos  deponiägare, miljöansvariga, handläggare på kommuner eller länsstyrelser samt konsulter.

Syftet med rapporten är att denna ska fungera som ett inledande underlag för de ovanstående intressenterna att:

  • Kunna fastställa om deponigas måste beaktas vid sluttäckningen 
  • när risker med deponigasen måste beaktas i sluttäckningsprojekt
  • kunna sätta in rätt undersökning och åtgärder för deponigasen i samband med planering, projektering och utförande av deponitäckning.

Avsaknaden av tydliga riktlinjer för gashantering vid och efter sluttäckning samt osäkerhet kring effektiviteten av lösningar ger upphov till en rad frågor som föreslås besvaras i framtida uppföljningsprojekt. Milstolpar för potentiella projekt sammanfattas i slutet av rapporten.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!