Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Att kvalitetssäkra källsorterat matavfall

Sammanfattning: Kvaliteten på matavfallet påverkar biogödseln och därmed möjligheten till återföring inom lantbruket. Därför redogörs i rapporten även för de krav som finns på insamlingssystemet vid certifiering av biogödsel, Certifierad Återvinning, samt då biogödsel återförs inom ekologiskt lantbruk. Även risken för driftstörningar i behandlingsanläggningen minskar avsevärt om matavfallet är rätt sorterat.

Denna rapport är en sammanställning av svenska kommuners erfarenheter av att arbeta med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall. I rapporten har också samlats praktiska tips och vad man som kommun bör tänka på avseende förebyggande arbete, kontroll och återkoppling. Detta finns också översiktligt sammanställt i checklistor.

För att uppnå en bra kvalitet krävs en aktiv kvalitetssäkring i insamlingsledet. Genom att hålla systemet levande motiveras hushåll och verksamheter att källsortera. Detta bidrar samtidigt till att större andel av matavfallet kan samlas in separat för biologisk återvinning.

Ambitionen är dels att rapporten ska ge verktyg och inspiration till kommuner som står i startgroparna och ska införa ett insamlingssystem för matavfall, men även till de som vill utveckla och förbättra sitt kvalitetsarbete.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!