Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration

Sammanfattning: Den här rapporten är till för att ge stöd åt er som vill förebygga avfall i kommunal verksamhet. Den har fokus på metod och viktiga förutsättningar snarare än att ge argument för varför vi ska förebygga avfallet eller förklara vad det innebär.

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man?

Det är en stor fördel om förebyggande av avfall är en del av verksamhetsutvecklingen. Då kan det bli konkreta resultat som bygger på en helhetssyn och ständiga förbättringar. För att nå dit är dialog, samverkan och gemensamt lärande framgångsfaktorer. Därför bygger metoden mycket på detta. En framgångsfaktor är att betona att arbetet kan leda till förbättringar för verksamheten inom såväl kvalitet och arbetsmiljö som miljö och ekonomi. Olika människor engageras av olika argument.

Det är förstås omöjligt att beskriva en exakt metod för att förebygga avfall, som fungerar överallt, alltid. Den metod som beskrivs här bygger på erfarenheter från några pilotprojekt och utvecklingsprojekt som har genomförts i Sverige. Råden från rapporten kan sammanfattas i följande punkter: 

  • Identifiera viktiga aktörer och förankra hos ledningen
  • Ha inte bara fokus på miljö
  • Involvera en bred grupp av medarbetare
  • Tänk ”Från behov till avfall”
  • Börja med det enkla
  • Ta ett steg i taget
  • Försök undvika att prata om avfallshantering
  • Dokumentera löpande

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se