Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Årsrapport 2014 – certifierad återvinning, SPCR 120

Sammanfattning: På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad återvinning, har BioMil AB tagit fram årsrapport för år 2014 inom certifieringssystemet. Årsrapporten är en del av Certifierad återvinnings arbete att kommunicera certifieringssystemets nytta och resultat. I denna årsrapport redovisas resultat från år 2014, med jämförelse mot de fyra föregående åren 2010, 2011, 2012 och 2013.

Avfall Sverige har tillhandahållit underlag till årsrapporten, genom de data som certifierade anläggningar har inrapporterat till Avfall Sveriges databas (Avfall Web) för produktionsåren 2010-2014. I Avfall Web redovisas data som årsmedelvärde, varför det är variationen i årsmedelvärden som redovisas i årsrapporten. Redovisningen i årsrapporten har gjorts för biogödsel generellt, och inte per anläggning. För mer detaljerad information hänvisas istället till anläggningarnas miljörapporter.

År 2014 var 18 anläggningar certifierade enligt SPCR 120. De certifierade anläggningarna producerade totalt 547 GWh energi, varav 496 GWh (91 procent) uppgraderades till fordonsbränsle, och resterande mängd användes till värmeproduktion (5 procent) eller facklades (4 procent). Samtidigt producerades drygt 1 miljon ton certifierad biogödsel som användes inom jordbruket som gödselmedel. Totalt tillfördes jordbruket ca 3 100 ton växttillgängligt kväve (NH4-N), 624 ton fosfor och 1 911 ton kalium.

Substraten som användes 2014 för produktion av biogödsel och biogas var organiskt avfall från livsmedelsindustrin (35 procent), matavfall (24 procent), stallgödsel (23 procent), slakteriavfall (12 procent), övrigt (5 procent) och grödor (1 procent).

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!