Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Metodjämförelse av dioxinprovtagning SRM-AMESA

Sammanfattning: Genom att ta ut ett dioxinprov på en vecka istället för åtta timmar kommer resultatet bättre att spegla en avfallsförbrännings normala driftförhållanden då fler små avfallsrelaterade spikar ryms i analysen. Metoden är betydligt mer kostnadseffektiv och enklare att installera och sätta upp. Det minskar ställtiden för provtagning med flera veckor jämfört med hyra av semikontinuerlig provtagningsutrustning där det krävs mer i fråga om transport, installation och igångkörning. Semikontinuerlig provtagningsutrustning hyrs vanligtvis ut på minst tre månader.

Syftet med mätningarna var att undersöka om det är möjligt att utföra dioxinprovtagning under en längre tidsperiod med Standard Referens Metoden (SRM) än vad standarden idag medger. Genom att förlänga provtagningstiden till en vecka och samtidigt byta prov i anläggningens befintliga semikontinuerligt provtagningssystem kan jämförelse mellan mätmetoderna utvärderas.

Den förlängda SRM är tänkt att användas när förbränningsanläggningar får utredningskrav på dioxiner vid tillståndsansökningar eller när längre provtagningar behöver utföras med korta ställtider vid driftproblem, störningar eller provdrift av nya avfallstyper. SRM-utrustningen med förlängd provtagning kan vara en bra möjlighet för att koppla upp fler provtagningar samtidigt på olika reningssteg i anläggningen för att ge kunskap om var bildning eller minneseffekter av dioxiner och furaner skapas eller finns.

Genom att ta ut ett dioxinprov på en vecka istället för åtta timmar kommer resultatet bättre spegla en avfallsförbrännings normala driftförhållanden då fler små avfallsrelaterade spikar ryms i analysen. En liten störning under ett åtta timmars prov kan visa förhöjda halter och inte vara en tillförlitlig referens för bestämning av en anläggnings totala utsläpp av dioxiner under året. Om man med SRM utrustningen mäter två veckoprover per år erhålls ett mer omfattande underlag för dioxiner och furaner jämfört med de två åtta timmars prov som står i standarden. Skillnaden blir från cirka 0,2 % till cirka 5 % av förbränningsanläggningens drifttid per år vilket ger ett betydligt mer representativt underlag för bestämning av totala utsläpp och verifiering av villkorskontrollen på 0,1ng/m3 utan någon stor kostnadsökning.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!