Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Omvärldsbevakning deponering/avfallsanläggningar. Studieresa Tyskland 2014

Sammanfattning: Studieresan inriktade sig på omvärldsbevakning inom deponerings- och avfallsanläggningsområdet. Val av land föll på Tyskland då man bland annat är långt fram när det gäller teknikutveckling inom avfallsområdet. Det finns många avfallsbehandlare i Tyskland men man valde ut ett antal avfallsanläggningar med helt olika förutsättningar. 

Första stoppet gjordes på en avfallsanläggning med deponi utanför Leipzig. Unikt med utformningen av deponin är att den hade en kontrolltunnel under dess tätskikt. Anläggningen har utöver en deponi även en mekanisk/biologisk behandlingsanläggning. 

Nästa besök gjordes på Max Aichers anläggningar i Bleicherode. Bolaget är delägare i två nedlagda kalisaltgruvor som man har tillstånd att efterbehandla med avfallsslag såsom flygaska från avfallsförbränning. Avfallet kommer från stora delar av Tyskland men även andra länder i Europa. Bolaget återställer även gamla saltdeponier som finns kvar sedan gruvbrytningen. Även i denna process används avfall. 

Sista anhalt var i Hamburg och den nedlagda deponin i Neu Wulmstorf. Deponin är ett bra studieexempel på vad man kan utnyttja nedlagda deponier till. Anläggningen är numera en energipark där man bland annat levererar förnybar energi från vindkraft, solceller och deponigas. I Hamburg besöktes även en återvinningscentral och en återbruksanläggning.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!