Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kapacitetsutredning 2016 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020

Sammanfattning: Kapacitetsutredning 2016 beskriver nuvarande och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för avfallsförbränning till år 2020, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiutvinning, efter biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på behov, mängder och exportländer.

Utredningen undersöker effekter av att befintliga och föreslagna mål för avfallshanteringen nås. Om målen nås påverkas restavfallet som nu går till förbränning, med effekt både på mängd och dess sammansättning. 

Slutsatser från utredningen:

 

  • Kapaciteten för avfallsförbränning i Sverige är cirka 6,6 miljoner ton år 2016. Då inkluderas en ny panna i Linköping, som går i full drift under 2016. 
  • Under året tas en panna i Nybro i drift, och kapaciteten ökar till på 6,65 miljoner ton.
  • Det råder ett överskott på förbränningskapacitet under hela perioden för studien. År 2016 ligger överskottet på omkring 1,4 miljoner ton.
  • Om kapaciteten skall fyllas i framtiden kommer importbehovet att ligga mellan 1,1 och 2,0 miljoner ton år 2020. Importbehovet beror på utbyggnaden av ny kapacitet, på den ekonomiska tillväxten, som påverkar avfallsmängderna och på vilken grad mål för avfallsförebyggande och materialåtervinning nås.
  • Med hänsyn till att importerade avfallsbränslet (RDF) har ett högre värmevärde än det svenska blandade avfallsbränslet, så motsvarar de behovet av import energiinnehållet i 0,9-1,7 miljoner ton RDF.
  • Den lägre nivån avses om ingen ytterligare kapacitet byggs utöver den som nu är under byggnation, samt vid en medelmässig ökning av avfallsmängderna.
  • Den högre nivån på importbehovet fås om samtliga utbyggnadsplaner realiseras, samtidigt som målen för förebyggande och materialåtervinning nås.
  • Import av avfallsbränsle sker främst från Norge, Storbritannien och Irland.  

Utredningen görs årligen av Profu AB på uppdrag av Avfall Sverige. Underlaget kommer från Profus intervjuer med marknadsaktörer, samt från dataunderlag från Avfall Sverige och Naturvårdsverket. 

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.  

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!