Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kartläggning av endotoxin i arbetsmiljön vid kompost- och biogasanläggningar

Sammanfattning: Det är främst inandning av fritt endotoxin, som fragment av gramnegativa bakterier i damm eller löst i vätskeaerosoler, som diskuterats som arbetsmiljöproblem, men även endotoxin bundet i större partiklar har visats kunna ge symptom.

Avfallshantering är stadd i förändring och biogasproduktion är en expanderande verksamhet. Det är därför värdefullt med mätningar som speglar exponeringen hos personalen för mikroorganismer i dessa nya arbetsmiljöer. Endotoxiner utgör en del av det yttre cell-membranet hos gramnegativa bakterier och förekommer i arbetsmiljön framförallt vid tillverkning och hantering av organiskt material, till exempel inom jordbruk, träindustri, avloppsreningsverk, avfallshantering samt vid arbete med skärvätskor. Endotoxin är ett mycket starkt inflammatoriskt gift som vid inandning kan ge upphov till nedre luftvägsinflammationer, bronkit, sinuit, samt astma. Även kroniska besvär kan relateras till endotoxin, till exempel reducerad lungkapacitet.

Traditionellt mäts endotoxin med LAL-test. Denna metod mäter endotoxinets biologiska aktivitet oavsett typ av endotoxin och som en enda klump/enhet. Fördelen med LAL-resultaten är att de går att relatera till det föreslagna europeiska riktvärdet för endotoxin på 90 EU/m3. En nyare metod för att mäta endotoxin är baserad på masspektrometri (GC-MS) som förutom att mäta den totala halten endotoxin även gör skillnad på olika sorters endotoxin (subpopulationer). Fördelen med GC-MS-resultaten är att olika subpopulationer kan särskiljas, vilket är av intresse då olika typer kan ge olika hälsoeffekter.

Båda dessa analysmetoder har använts och metoderna verkar komplettera varandra väl. Resultaten visar att subpopulationerna av endotoxin inom biogasproduktion, men inte komposthantering, förändras genom processen vilket indikerar att denna metod skulle kunna utgöra ett nyttigt verktyg för att kartlägga mikrofloran och dess förändring i biogasproduktion – dels för att säkerställa att endotoxinhalten inte blir för hög och dels potentiellt för att justera mikrofloran för optimalt biogasutbyte.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!