Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

När är aktivt omhändertagande av deponigas inte längre nödvändigt?

Om mätning, utvärdering och riskbedömning. Fördjupning av Rapport 2015:13

Sammanfattning: Det är balansen mellan gasbildning och gashantering (aktiv eller passiv) som avgör om gashanteringen på en deponi är säker för klimat, människa och miljö. För riskutvärderingen är den viktigaste faktorn inte hur stor gasbildningen är, utan hur stora gasutsläppen är. Gashantering är det verktyg som används för att kontrollera risken.

Hur länge ska deponigas samlas in aktivt och när ska man övergå till passiv gashantering? När är risker för klimat, människans hälsa och miljön så låga att det är acceptabelt att låta ett passivt system, eller bara naturliga processer, hantera den kvarvarande gasen? Vad är ett "mer miljömässigt sätt"? Hur ska detta mätas, utvärderas och dokumenteras till myndigheter? Dessa frågeställningar diskuteras i denna rapport som innehåller en vägledning för hur man kan mäta, utvärdera och göra en riskbedömning för deponier, där man vill utvärdera om mängden deponigas är för liten för ett aktivt gasuttag. Rapporten är en fortsättning på och ett komplement till Avfall Sveriges Rapport 2015:13 Beslutsstöd för hantering av deponigasemissioner vid sluttäckning. Rapporten innehåller även en utblick på hur passiva gashanteringslösningar samt stoppkriteria ser ut i andra länder.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!