Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2017

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa rapporter via mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se 

Rapporten skickas som en pdf-fil tillsammans med fakturan och kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Hittar du inte den rapporten du vill ha, använd sökverktyget som finns uppe till höger på sidan. 

Biogasprocessens mikrobiologi – handbok 2017

2017:01 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter

2017:02 Vem är förorenare? Allokering av utsläpp från energiåtervinning

2017:03 Stabilisering av bly i flygaska från avfallsförbränning genom åldring och karbonatisering i kontakt med fukt och luft

2017:04 Beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

2017:05 Benchmarking för effektivare biogasproduktion

2017:06 Branschgemensam överenskommelse för kvalitetssäkring av avfallsbränsle

2017:07 Partiklar i lakvatten från deponier och förorenade vatten från avfallsupplag - betydelse och avskiljning

2017:08 Kvartersnära insamling – utredning om ett framtida insamlingssystem

2017:09 Livscykelanalys av mekanisk sortering av restavfall – Energi- och växthusgasprestanda

2017:10 Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus – potential och matchning, AMOD

2017:11 Säkerhet på återvinningscentraler

2017:12 Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering

2017:13 Sorteringsförsök med svenskt restavfall i ROAF:s sorteringsanläggning

2017:14 Översiktlig information om och erfarenheter från kommunernas återbruk

2017:15 Hållbarhetskriterier för biogas. En översyn av data och metoder

2017:16 Kapacitetsutredning 2017

2017:17 Handbok i att förebygga avfall i kommunen. Metod och inspiration.

2017:18 Förebyggande av avfall – test och utveckling av metod

2017:19 Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i SAMSA-området

2017:20 Mall för upphandling av avfallshämtning

2017:21 Vart går det farliga avfallet? En sammanställning om behandling av svenskt farligt avfall i Sverige och Europa

2017:22 Beslutsunderlag för införande av nya insamlingssystem. Kartläggning och analys

2017:23 Rätt sak till rätt behandling. Materialåtervinning, avfallsförbränning och detoxifiering av samhället

2017:24 Dioxin och avfallsförbränning

2017:25 Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016

2017:26 Hushållsavfall i siffror

2017:27 Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi

2017:28 Karaktärisering av dagvatten från olika typer av verksamheter och avfall

2017:29 Behandling och beskattning av våta avfallsslag

2017:30 Hantering av radioaktivt material i avfall för förbränning

2017:31 Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall

2017:32 Styrmedel för biogas – Kartläggning av andra länders styrmedel, importgasfrågor och analys av den svenska skattebefrielsen för biogas

2017:33 Utredning och analys av lämpliga styrmedel för svenskproducerad biogas efter 2020

2017:34 Tillämpning av lagen om skatt på avfall – en kommentar

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se