Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2017

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa rapporter via mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se 

Rapporten skickas som en pdf-fil tillsammans med fakturan och kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Hittar du inte den rapporten du vill ha, använd sökverktyget som finns uppe till höger på sidan. 

Biogasprocessens mikrobiologi – handbok 2017

2017:01 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter

2017:02 Vem är förorenare? Allokering av utsläpp från energiåtervinning

2017:03 Stabilisering av bly i flygaska från avfallsförbränning genom åldring och karbonatisering i kontakt med fukt och luft

2017:04 Beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

2017:05 Benchmarking för effektivare biogasproduktion

2017:06 Branschgemensam överenskommelse för kvalitetssäkring av avfallsbränsle

2017:07 Partiklar i lakvatten från deponier och förorenade vatten från avfallsupplag - betydelse och avskiljning

2017:08 Kvartersnära insamling – utredning om ett framtida insamlingssystem

2017:09 Livscykelanalys av mekanisk sortering av restavfall – Energi- och växthusgasprestanda

2017:10 Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus – potential och matchning, AMOD

Lediga platser

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker chef produktion insamling.

Läs mer

Renova söker chef till biologiska behandlingsanläggningen i Göteborg.

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker avfallschef.

Läs mer

Sweco söker chef till gruppen Stadsplanering och Avfall i Stockholm.

Läs mer på Swecos hemsida

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!