Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Sammanfattning: Projektet visar att benchmarking är en bra metod för att identifiera förbättringsmöjligheter hos enskilda anläggningar. Benchmarkingsmetodiken kan även bidra till att öka kunskapen om fördelar och nackdelar med olika tekniker och arbetssätt, men för det behövs ett större underlag i form av fler antal anläggningar. Det i sin tur kräver samsyn och förankring i branschen avseende definitioner och tillvägagångssätt, något som man i projektet bara delvis lyckades få till. Denna rapport kan utgöra ett beprövat underlag till en sådan process.

I detta projekt har benchmarking använts som metod för att identifiera förbättringsmöjligheter på befintliga anläggningar i biogasens produktionskedja. Utifrån en gemensamt framtagen avgränsning av de funktioner som ingår i kedjan har data insamlats från anläggningarna för jämförelser av definierade nyckeltal. Resultaten avslöjar stor potential i outnyttjad kapacitet, minskade kvalitetsförluster i produktionen och effektivare underhåll.

Lågt utnyttjande av den installerade kapaciteten utgör den största förbättringspotentialen och härleds huvudsakligen till osäkerheter och bristande förutsättningar på gasmarknaden. Rejektet i förbehandlingen utgör också en väsentlig del av förlusterna genom att det upptar kapacitet och resurser i samma utsträckning som acceptet och genom att dess innehåll av rötbart material går förlorat.

Anläggningarna uppvisar relativt hög tillgänglighet vilket är positivt, men underhållet är omfattande och i stor utsträckning baserat på avhjälpande aktiviteter. Jämförelser av underhållskostnaderna avslöjar en tydlig förbättringspotential, framförallt i förbehandlingen. De härleds till undermålig utrustning, kvalitetsbrister i substrat och bristande underhållsstrategier som t.ex. otillräckligt förebyggande underhåll och grundorsaksanalys. För att komma tillrätta med brister i tekniken behövs ökad samverkan med teknikleverantörer t.ex. inom grundorsaksanalyser och ett större ansvar från leverantörerna att utveckla en driftsäker produktion. Projektet belyser förbättringspotential i uppföljningen på anläggningarna. Mätning av t.ex. driftstörningar, underhållsinsatser och andra grundläggande underhållsparametrar är ofta bristfällig. Sådana åtgärder tillsammans med ökad kompetens inom driftsäkerhet, underhållsekonomi och produktionsuppföljning bidrar till att effektivisera underhållet på anläggningarna.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se