Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Handbok i att förebygga avfall i kommunen. Metod och inspiration.

Sammanfattning: Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall”, pekar tydligt ut riktningen för vårt gemensamma arbete. Det är en rejäl utmaning och vi behöver många olika verktyg på vägen mot visionen. Avfall Sverige strävar efter att utveckla verktyg som kan fungera som hjälpmedel för såväl kommuner som andra organisationer och företag.

Metoden som presenteras i den här handboken är ett verktyg för att nå ett steg närmare vår vision. Metoden riktar sig främst till kommunal verksamhet men det är vår förhoppning att många andra också ska finna den intressant. Den kan användas i sin helhet eller genom att välja olika delar, utifrån egna förutsättningar. Ambitionen är att metoden ska ge inspiration och vägledning till ett aktivt arbete att förebygga avfall inom en verksamhet – och på köpet utveckla verksamheten på flera sätt.

Metoden är speciellt framtagen för att vara ett av Avfall Sveriges verktyg och den bygger på erfarenheter från tidigare genomförda utvecklings- och pilotprojekt. De projekt som främst inspirerat är:

 

  • Förebygga avfall, test och utveckling av metod, 2016-2017. Ett pilotprojekt där en första version av metoden testades i tre kommunala verksamheter: Ystadbostäder, Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg och Bysjöstrands äldreboende i Ockelbo.
  • Från produktvalsprocessen till avfall, Metod och verktyg för att förebygga avfall, maj 2012. Ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB och Region Skåne.
  • Pilotprojekt inom Hässleholm miljö ABs arbete med ny avfallsplan, Förebygga avfall inom omsorgen i Hässleholms kommun, oktober 2012. 
  • Att minska byggavfallet, En metod för att förebygga avfall vid byggande, mars 2012. Ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska Healthcare.

Läs mer i rapport 2017:18 Förebyggande av avfall – test och utveckling av metod

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se