Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i SAMSA-området

Sammanfattning: Exemplen i rapporten visar hur ett väl fungerande kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper skulle kunna fungera i praktiken och vilka resultat som skulle kunna uppnås med fastighetsnära insamling med separata kärl hos lägenheter i SAMSA-området.

Kommunerna i Skåne och Blekinge har genom sin samverkansorganisation SAMSA (Samarbete – Sydsvenskt Avfall) sammanställt denna rapport. Den utgör ett kunskapsunderlag för kommuner i arbetet med att utveckla insamlingen av förpackningar och returpapper som en förberedelse för ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper.

I rapporten presenteras resultat och erfarenheter från goda exempel på fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i separata kärl från lägenheter i några områden i olika kommuner i SAMSA-området.

Exempelområdena har valts ut baserat på förutsättningarna i områdena, plockanalysresultat och invägda mängder.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!