Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2011

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter

Saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2011:01 På spåret: Transporter av avfall på järnväg – en möjlighet?

U 2011:02 Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan.

U 2011:03 Biogödselförädling – tekniker och leverantörer

U 2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall

U 2011:05 Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner – idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion

U 2011:05 Good Examples of Waste Prevention in Municipalities
A compilation of ideas for more sustainable production and consumption

U 2011:06 Med blicken mot 2020 – omvärldsanalys och scenarier för kommunernas roll i framtidens avfallshantering2011:07

U 2011:07 Byggande och anläggande på och i anslutning till gamla avfallsupplag

U 2011:08 Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

U 2011:09 Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning

U 2011:10 Viktbaserad avfallstaxa – en litteraturöversikt

U 2011:11 Volymvikter för avfall

U 2011:12 Handbok metanpotential

U 2011:13 Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen. Förstudie

U2011:14 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar, Etapp II. Tätskikt på betong – State of the Art

U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie

U2011:16 Strategi för biogödsel och kompost

U2011:17 Förbättring av bottenaskors kvalitet

U2011:18 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Fas I

U 2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall samt Guide #2 Införande av system för insamling av källsorterat matavfall

U 2011:20 Servicenivå för insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall – goda exempel och rekommendationer

U 2011:21 Avfall Web – för din skull! En idébank till Avfall Web’s funktioner och möjligheter

U 2011:22 Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi

U 2011:23 Substratmarknadsanalys. Sammanställning och analys av substratmarknaden

U 2011:24 Innovationer och nya företag – resultat av kommunernas ansvar för avfallet

U 2011:25 Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster

Lediga platser

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker chef produktion insamling.

Läs mer

Renova söker chef till biologiska behandlingsanläggningen i Göteborg.

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker avfallschef.

Läs mer

Sweco söker chef till gruppen Stadsplanering och Avfall i Stockholm.

Läs mer på Swecos hemsida

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!