Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan

Sammanfattning: Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året genom att produkter kan återanvändas istället för att slängas – en minskning i miljöpåverkan som bland annat motsvarar utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 1 500 mil vardera. Jämfört med konventionella återvinningscentraler gör Alelyckan det alltså möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin, eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för återanvändning. Om alla fem ÅVC:er i Göteborg gjordes om till Kretsloppsparker, skulle omkring 2 200 ton avfall kunna förebyggas varje år. Det motsvarar drygt 5 procent av allt avfall som lämnas på Göteborgs återvinningscentraler.

Vad är Kretsloppsparken Alelyckan?

På Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg samlas återvinning, återanvändning och avfallssortering på en och samma plats. Verksamheten har sedan 2007 bedrivits av Kretsloppskontoret i Göteborg Stad tillsammans med Stadsmissionen och stadsdelen Bergsjön. I parken finns en sorteringsstation, Återbruket för byggnadsmaterial, Stadsmissionens secondhand-butik, Returhuset med reparationsverkstad, ekocafé och butik och en återvinningscentral. Flera av de som arbetar i parken gör det i olika former av arbetsmarknadsåtgärder.

Besökaren på Kretsloppsparken kommer först till affärer som säljer bland annat begagnade kläder, möbler, byggmaterial och elektronik. Därefter passerar man en sorteringsstation där alla besökare möts av personal som frågar om något av det man har med sig kan skänkas till secondhand-försäljning. De flesta besökare blir glatt överraskade över möjligheten att kunna skänka saker för försäljning i någon av Kretsloppsparkens butiker. Först efter att ha passerat sorteringsstationen kör man in och slänger avfall på återvinningscentralen. Avfallet används för utvinning av energi, som konstruktionsmaterial på deponi eller för återvinning av material. Genom Kretsloppsparken blir det alltså möjligt att återanvända produkter i samband med avfallssortering. Besökarna görs delaktiga i hur olika produkter kan återanvändas istället för att bli till avfall.

Under 2010 lämnades det nästan 500 ton produkter och material för återanvändning på Kretsloppsparken. Av detta kasserades knappt 30 procent antingen direkt i sorteringsstationen eller från Kretsloppsparkens butiker. Kvar blev 360 ton till försäljning i Kretsloppsparkens butiker. Verksamheten bidrog därmed till att 360 ton avfall kunde förebyggas. Det innebär att mängden grovavfall till ÅVC minskade med över 5 procent.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se