Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Biogödselförädling – tekniker och leverantörer

Sammanfattning: För att minska mängden vatten och förädla rötresten, får ammoniakstripping anses vara den mest etablerade av de tekniker som studerats i rapporten. Riskmässigt bedöms denna teknik som gångbar och det finns en konkurrens mellan olika leverantörer och konsulter. Dessutom bedöms värdet på produkten så pass stort att den går att transportera. Men ingen av de granskade metoderna kommer att i sig självt kunna generera ett positivt ekonomiskt netto. De är i stället beroende av att alternativet, hantering av oavvattnad rötrest, av någon anledning (till exempel transportavstånd) är för dyrt.

Idag planeras många biogasanläggningar, en del av dem storskaliga eller i lokaliseringar som innebär ett långt avstånd till odlingsmark. Rötresten innehåller visserligen fosfor och kväve men framförallt stora mängder vatten, vilket gör det lämpligt att försöka förädla produkten.

Rötrestens låga koncentration av näringsämnen innebär att det teoretiskt möjliga värdet är lågt. Detta ställer höga krav på resurssnålhet på de processer som kan användas. I rapporten har ammoniakstripping, indunstning, ultrafilter + omvänd osmos och struvitfällning tagits med, men det kan även finnas andra metoder.

Avvattning av rötresten, för att sedan rena rejektvattnet genom omvandling till luftburet kväve (kvittblivning), har inte behandlats i den här rapporten.

I projektet har studiebesök skett på tre fullskaleanläggningar och ett pilotförsök har genomförts. De tekniker för rejektvattenhantering som funnits på anläggningarna har varit ammoniakstripping till ammoniumsulfat, ammoniakstripping till ammoniumnitrat, ultrafilter + omvänd osmos och struvitfällning (pilotkörning). Någon lämplig anläggning där indunstning med utvecklad energiåtervinning används, har inte hittats.

Båda stripperanläggningarna fungerar tillfredsställande liksom struvitfällningen. Struvitfällningen ska dock ses som ett sätt att avskilja fosfat från rejektvatten. Ultrafilter + omvänd osmos är en fungerande teknik, men var koncentratet för utspätt för att vara fraktbart på den aktuella anläggningen.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se