Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner

Sammanfattning: Syftet med här rapporten är att ge inspiration och idéer till framför allt kommuner som vill börja arbeta med förebyggande av avfall. Vi presenterar ett antal goda exempel på förebyggande av avfall som vi tror är möjliga att initiera för bland annat de svenska kommunerna. De svenska kommunerna kan i sin roll som myndighet arbeta för förebyggande i näringsliv och hushåll. Kommunerna kan också arbeta med förebyggande inom den egna förvaltningen, där man som stor aktör ansvarar för drift av många institutioner. Exemplen omfattar många olika slags aktiviteter och berör många olika slags avfall. Men exemplen ger långt ifrån en heltäckande bild av allt som går att göra för att förebygga avfall.

Vi har medvetet valt att inte presentera exempel på att förebygga bygg- och rivningsavfall och endast ett fåtal exempel på matavfall, där vi istället hänvisar till kommande arbeten finansierade av bland andra Nordiska Ministerrådet. Vi presenterar inte heller exempel på hur näringslivets produktionsavfall kan förebyggas.

Urvalet av goda exempel baseras på flera överväganden:

  1. Vilka konkreta exempel på förebyggande finns i Sverige och
    utomlands?
  2. Har insatserna varit lätta att genomföra och har resultatet varit lyckat?
  3. Är det troligt att insatserna fungerar i en svensk kontext, om det gäller utländska exempel?
  4. Vilka avfallstyper är viktiga att ur miljösynpunkt förebygga?

Projektgruppens sammanvägda bedömning har avgjort vilka goda exempel som valts ut till rapporten.

Underlaget till rapporten har i första hand hämtats från publicerad litteratur, webbplatser och Europa minskar avfallet-veckan 2009 och 2010. Avfall Sverige och Naturvårdsverket initierade projektet och ingick i projektgruppen. IVL Svenska Miljöinstitutet ledde projektet och kartlade ett stort antal exempel på förebyggande av avfall, från vilka projektgruppen valde ut de exempel som presenteras. Avfall Sverige samt Stiftelsen IVL1 finansierade projektet, som genomfördes från oktober 2010 till februari 2011.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.
Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se