Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Med blicken mot 2020 – omvärldsanalys och scenarier för kommunernas roll i framtidens avfallshantering

Ladda ner visionen

Sammanfattning: Vid Avfall Sveriges årsmöte 2010 inleddes en framtidsstudie i två steg. Det första steget handlade om att ta fram framtidsscenarier över avfallsbranschens omvärldsutveckling mot år 2020 med bäring på kommunernas roll i framtidens avfallshantering. Vid höstmötet inleddes steg två i framtidsstudien – en process med syftet att ta fram en vision för Avfall Sverige och dess medlemmar.

Ett arbete med framtidsscenarier handlar om att måla upp levande bilder av olika utfall av hur kritiska strategiska osäkerheter kan komma att falla ut. Fyra framtidsscenarier utkristalliserades. Scenarierna bygger på två osäkra faktorer inför framtiden. Den första osäkerheten handlar om vilket fokus politiken och allmänheten kommer att lägga på avfallshanteringen. Kommer fokus i huvudsak att ligga på att skapa en ekonomiskt effektiv avfallshantering som garanterar en god grundläggande miljö och ett gott hälsoskydd? Eller kommer politiken och allmänheten att kräva att avfallsbranschen ska ta kommandot i omställningen mot ett hållbart samhälle där miljöfrågorna och en långsiktigt hållbar resurshantering står i fokus?

Den andra osäkerheten handlar om prisnivån och stabiliteten på avsättningsmarknaden för avfallet. Kommer det att bli kraftigt ökade priser på råvaror som gör att det blir en kamp om avfallet? Eller blir prisökningarna måttliga och dessutom mer varierande? När de båda osäkerheterna korsas med varandra framträder fyra scenarier. De fyra olika scenarierna förklaras närmare i rapporten.

Visionen (steg två i processen) finns presenterad i en separat skrift. Resultatet av hela framtidsstudien kommer att ligga till grund för ett uppföljande arbete tillsammans med föreningens medlemmar.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.
Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se