Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Handbok metanpotential

Sammanfattning: Det finns metanpotentialsdata för ett stort antal ”vanliga” substrat för biogasanläggningar, till exempel olika gödselslag, matavfall och växtmaterial. Men behovet är fortfarande stort för att ta fram ytterligare information om ”nya” tänkbara material. Intresset för så kallade satsvisa utrötningsförsök (BMP/Biochemical Methane Potential) är därför stort.

Innan ett organiskt material tas in i en biogasanläggning är det angeläget att göra en utvärdering avseende materialets metanbildningspotential. Detta gäller både vid uppstart av en ny anläggning och när nya material tas in i en befintlig anläggning. Den kemiska sammansättningen av organiska material varierar kraftigt vilket påverkar både nedbrytbarhet och metanbildning. Det är möjligt att göra en bedömning av metanpotentialen för en viss råvara genom att söka information i litteraturen eller genom någon typ av kemisk/fysikalisk/biologisk karakterisering av materialet. En ofta tillämpad biologisk utvärderingsmetod är att bestämma den maximala metanpotentialen för ett visst material genom satsvisa utrötningsförsök (BMP/Biochemical Methane Potential).

Idag används BMP-metoden för att utvärdera olika material både på svenska och internationella universitet och institut, hos olika konsultfirmor och direkt på biogasanläggningar. Viss data från dessa tester finns också tillgängliga i vetenskaplig litteratur samt i olika rapporter. I litteraturen finns också riktlinjer och protokoll för hur BMP bör genomföras, men trots detta är det stor variation i hur testerna utförs och också i hur resultaten tolkas.

Denna rapport sammanfattar kunskap från vetenskaplig litteratur och rapporter samt från en svensk referensgrupp av personer som i dagsläget är aktiva utförare av BMP-tester. Rapporten redovisar inget standardiserat protokoll, då detta kan variera utifrån tillgänglig utrustning och också vilket material som avses testas. Istället lyfter författarna fram och diskuterar olika faktorer som är av vikt att ta hänsyn till vid genomförandet och tolkningen av ett BMP-test. Rapporten ger också förslag på hur resultaten på bästa sätt ska redovisas för att möjliggöra jämförande analyser/bedömningar av tester utförda vid olika instanser.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se