Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar, Etapp II. Tätskikt på betong – State of the Art

Sammanfattning: Det finns en rad olika teknologier, material och system på marknaden som enligt tillverkaren eller entreprenören förväntas fungera som tätskikt och skyddsbeläggning till biologiska behandlingsanläggningar. Men relevant provning saknas liksom motsvarande referensobjekt. Olika provningsmetoder har som regel använts för olika system, och provningsresultaten och egenskaperna är därmed inte direkt jämförbara.

Kemikalieresistens, eller i detta sammanhang främst resistens mot lakvatten från matavfall, är speciellt viktigt. Relevant provning saknas för samtliga produkter eller system som studerats i projektet. Nötningsresistens är speciellt viktigt för skyddsbeläggning på betonggolv i mottagningshallen där matavfallet kommer in. Provning med Taber Abraser har som regel genomförts med aktuella material, men parametrarna varierar (typ av hjul, belastning och antal cykler). För skyddsbeläggning på betonggolv i mottagningshallar med tyngre trafik (skopor) krävs provning enligt mer aggressiv metodik.

En tidigare studie visade att betong inte har tillräcklig motståndskraft i den aktuella aggressiva anläggningsmiljön. Vidare konstaterades att någon form av tätskikt behövs för att säkerställa betongkonstruktionernas funktion, och att tätskiktet måste tåla den aggressiva miljön och den trafik som förekommer på plats. En ny studie föreslogs därför för att ta fram kravspecifikationer för tätskikt på betong i aggressiv matavfallsmiljö, vilket redovisas i denna studie.

I rapporten studeras olika typer av tätskikt/skyddsbeläggning till betong i biologiska behandlingsanläggningar. Ett antal förslag från branschen presenteras mot bakgrund av resultaten från tidigare projekt. En del olika system jämförs med avseende på materialtekniska egenskaper enligt redovisad provning från tillverkare.

Ett förslag till provningsprogram har tagits fram. Speciellt fokuseras på just kemikaliebeständighet och nötningsresistens. En provningslösning motsvarande lakvatten specificeras. Laboratorieprovning för verifiering av föreslagen metodik och underlag till kravnivåer föreslås, liksom provläggning och uppföljning i fält.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se