Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Fas I

Sammanfattning: Inom ramen för bland annat Avfall Sveriges system Frivilligt åtagande har ett stort antal mätningar av metanemissioner gjorts på de flesta biogasanläggningarna i Sverige. Samtidigt identifierades mätmetoder som främst är tillämpbara på nyare anläggningar. Med tillgängliga metoder är det svårt att mäta metanemissioner från äldre anläggningar där man har mer öppna kärl och cisterner eller andra öppna ytor. Syftet med detta projekt har varit att beskriva enkla och robusta metoder för bestämning av metanemissioner från utsläppskällor i form av öppna ytor som inte går att bestämma med traditionell mätteknik.

Nio olika metoder (eller grupper av metoder) har identifierats i projektet genom litteratursökning och intervjuer. Flera metoder bedöms inte vara tillämpbara för projektets syfte eller bedöms som mindre intressanta att gå vidare med. Bedömningarna baseras på uppgifter om metodernas noggrannhet, tillämpbarhet och kostnader.

För utsläppskällor med fasta och flytande material är öppna (dynamiska) kammare med automatisk provtagning den mest intressanta metoden att gå vidare med i kommande tänkta faser av projektet. För flytande material finns en metodik framtagen i USA för mätning av lustgas från reningsverk att utgå ifrån. Förenklingar av metoden är att föredra då den annars kräver avancerad fältutrustning. Fördelarna och nackdelarna med att använda en så kallad Lindvall box istället för en bubbla på flytande material behöver också utredas bättre.
Försök bör också genomföras med enklare slutna (statiska) kammare för jämförelse med resultat från öppna kammare. Dessutom kan försök med en enklare provtagningshuv också vara intressant, främst på fasta material men kanske också, efter modifieringar, på flytande material.

För alla typer av källor bedöms plymmätning med DIAL vara mest intressant bland liknande plymmätningsmetoder på grund av möjligheterna att bestämma delutsläpp. Metoden är också verifierad med avseende på noggrannhet och det finns referenser från biologisk behandling samt svensk representation för utförande. För alla typer av täckta källor (vanligen täckta lager) är det intressant att prova metoden med luftinblåsning.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se