Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Servicenivå för insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall – goda exempel och rekommendationer

Sammanfattning: Kommunerna rekommenderas att använda både avfallsplanering och uppföljning som verktyg för att analysera behov och förankra nödvändiga åtgärder. Lokala förutsättningar bör analyseras innan man väljer insamlingsmetod oavsett avfallsfraktion. Redan vid planeringsstadiet rekommenderas kommunen att ta ett brett kommunaltekniskt perspektiv, vilket innebär att man även inkluderar till exempel VA, vägar, mark och fastighet i utredningen. Dessutom bör man besluta vilka informations- och kommunikationsverktyg som kommer att användas och hur uppföljning av systemen kommer att genomföras.

Mängden farligt avfall och grovavfall som samlas in av kommunerna har ökat över tiden. Det gör att många kommuner har sett över eller kommer att se över insamlingssystemen för att anpassa dessa till ökade mängder och invånarnas önskemål om tillgänglighet och annan service. Insamling via återvinningscentralerna är kostnadseffektiv och utgör basen för insamlingen.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se