Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Web – för din skull! En idébank till Avfall Web’s funktioner och möjligheter

Sammanfattning: Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av avfallsbranschen. Avfall Sverige behöver statistik för att ta fram den årliga rapporten Svensk Avfallshantering som tas fram utifrån Avfall Web. Det är ett Internetbaserat verktyg för uppföljning och benchmarking av kommunens avfallshantering och introducerades nationellt 2008.

Myndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelser har nytta av Avfall Web vid sammanställningar av nationella och regionala miljömål samt andra regionala sammanställningar inom exempelvis energi.

Störst nytta av Avfall Web har dock varje enskild kommun och dess avfallsansvariga organisation, exempelvis avseende benchmarking, utveckling av verksamheter, kommunikation och inte minst ordning och reda. Statistik är också viktigt vid alla former av samarbete som blir allt väsentligare för att säkerställa god service, kompetens och ekonomi.

Rapporten syftar till att utveckla användningen av Avfall Web med konkreta tips främst för varje enskild kommun och dess avfallsansvarigas organisation. Det största jobbet är första årets inmatning. Eftersom kommande års jämförelser grundar sig på tidigare inmatningar, är det viktigt att ha en god kvalitet i den första inmatningen. Det är också viktigt att tidigt bestämma vilken nytta man önskar få av Avfall Web. Detta styr valet av rapporter och därmed vilka indata som behövs.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se