Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster

Sammanfattning: Kommunal avfallsbehandling är komplex och mångfacetterad då varje avfallsslag bäst omhändertas utifrån sina egenskaper och innehåll. Varje skild avfallsfraktion behöver därför söka den lämpligaste behandlingsmetoden utifrån egenskaper, sortering, avsättning samt tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar.

De kommuner som inte utför behandlingen av ett visst avfallsslag i egen regi (kommunal förvaltning, i eget bolag eller i ett med andra kommuner samägt bolag) måste upphandla behandlingstjänsten. Avfall Sverige har för att stärka kunskaperna om offentlig upphandling inom kommunal avfallshantering
tagit fram föreliggande stöd och mallar för upphandling av behandlingstjänster.

Uppdraget har genomförts av Per-Åke Larsson Upphandling, Kungsbacka med stöd av en referensgrupp bestående av representanter från Avfall Sveriges arbetsgrupp för beställarfrågor samt ordförandena i övriga berörda arbetsgrupper inom Avfall Sverige. Denna version av vägledningen är uppdaterad med hänsyn till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling enligt SFS 2010:571 som trädde i kraft 2010 07 15. Den är vidare uppdaterad med hänsyn till ny rättspraxis, modern terminolog m.m.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se