Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Mall för upphandling av behandling av källsorterat matavfall

Den här mallen ska vara ett stöd för att ta fram förfrågningsunderlag för behandling av källsorterat matavfall. De generella utgångspunkterna för mallen är att beställaren levererar det källsorterade matavfallet till behandlingsanläggningen, att matavfallet sedan behandlas i en biogasanläggning, att växtnäringen i matavfallet återvinns samt att biogas som produceras uppgraderas till fordonsgas.

Underlaget kan anpassas utifrån de behov som finns så att relevanta tjänster efterfrågas. Exempelvis kan transport av avfallet till behandlingsanläggningen inkluderas i förfrågningsunderlaget om det föreligger ett sådant behov.

Inför varje enskild upphandling bör beställaren först internt komma fram till vilka behov som finns och hur behandlingstjänsten därmed bör utformas för att täcka dessa. Inför varje enskild upphandling bör beställaren först internt komma fram till vilka behov som finns och hur behandlingstjänsten därmed bör utformas för att täcka dessa.

I samband med marknadsanalysen får beställaren också reda på fördelningen av etablerade respektive nystartade behandlingsanläggningar i regionen vilket kan vara bra att känna till inför upprättandet av förfrågningsunderlaget.

Kontaktperson: Jenny Westin, Avfall Sverige

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se