Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Mall för upphandling av drift av åvc

Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp entreprenör för drift av återvinningscentral.

Anvisningarna till mallen innehåller allmän information om offentlig upphandling, med inriktning på upphandling av drift av återvinningscentraler. De gör inte anspråk på att vara heltäckande utan ska bara ge en viss nödvändig kunskap samt information om var mer fakta finns att hämta.

Mallen ger förslag till texter att använda direkt vid utarbetning av förfrågningsunderlag. Stora delar av texterna bör kunna användas i alla kommuner. Eftersom arbetet på återvinningscentraler varierar mellan olika kommuner går det emellertid inte att ha exakt samma text överallt. Mallen visar därför ibland på flera olika alternativ.

Mallen består av flera olika avsnitt. Samtliga dokument har sammanfogats till en helhet, möjlig att ladda ner i pdf-format. Samtliga delar av mallen kan också laddas ned separat i Word- respektive Excel-format och kan därmed utgöra grund för egna anpassningar av innehållet. Vi rekommenderar att först läsa anvisningarna för hur mallen ska användas.


För upphandling av avfallshämtning, behandling av avfall, inköp av kärl samt inköp av påsar och påshållare för matavfall finns särskilda mallar eller vägledningar.

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se